top of page

De Huiskamer van Zierik - C

De Sociale Club

De Sociale Club

De Sociale Club van de Odd Fellows Loge in Zierikzee verzorgt 1 keer per maand bijeenkomsten in het monumentale Sint Jacobshofje aan de Vismarkt, St. Domusstraat 53 in Zierikzee of in de Muzikale Huiskamer van het Cultuurhuis ZierikC. De Sociale Club is voor iedereen toegankelijk om lezingen te volgen, waarna veel aandacht wordt besteed om met elkaar van gedachten te wisselen over het thema. Deze thema's kunnen van uiteenlopende aard zijn onder meer filosofie, maatschappij, cultuur, economie, techniek en muziek.  Met nadruk wordt gestreefd om het sociale aspect volop de ruimte te geven. Bij deze lezingen gaat het niet om elkaar te overtuigen, maar juist om de verschillende perspectieven te schetsen binnen een sociaal-maatschappelijke en culturele context.

De Odd Fellows

De Odd Fellows zijn al vele jaren actief in Zierikzee en maken deel uit van een wereldwijde organisatie die streeft naar het ideaal om een beter mens te worden. Anders gezegd, jezelf worden zonder dat je in dit streven wordt belemmerd door religie.

In het denken mag je vrij zijn. Als persoon heb je dus de vrijheid om in een andere macht, geest of energie te geloven. Vanuit de traditie hebben de Odd Fellows een ritueel dat is gebaseerd op reinheid, vriendschap, liefde en waarheid. 

Friendship, Love and Truth

Vriendschap, Liefde en Waarheid

Voelt u zich aangetrokken tot de Sociale Club en/of de Odd Fellows of wilt u meer weten?

 

Neem dan contact op met Krijn van der Jagt e-mail: kvanderjagt@gmail.com of via het onderstaand contactformulier.

Programma Derde Kwartaal 2022

UNIEKE KIJK OP WERELDRELIGIES

Thema avond 1:    Oosterse Religies

Datum:                   21 juni 2022

Spreker:                 Krijn van der Jagt

Locatie:                  St. Jacobshofje, St. Domusstraat 53, Zierikzee

Inloop:                    vanaf 19.30.

 

Krijn van der Jagt, studeerde Godsdienstwetenschappen en Culturele Antropologie. Hij heeft als vertaalconsulent  in dienst van de Wereldbond van Bijbelgenootschappen vele jaren in Afrika en in de voormalige Sovjet Unie gewerkt en daardoor andere culturen goed leren kennen. Dat maakt dat hij op een geheel eigen wijze naar de grote uitdagingen van deze tijd kijkt.

 

Thema avond 2:   Abrahamistische Religies

Datum:                   12  juli 2022

Spreker:                 Jan Kouwen

Locatie:                  St. Jacobshofje, St. Domusstraat 53, Zierikzee

Inloop:                    vanaf 19.30.

 

Jan Kouwen is gepromoveerd op de geschiedenis van het Jodendom in Zeeland. Hij heeft zich hierdoor het joodse denken eigen kunnen maken. Hij geeft een unieke inkijk in de wereld van het Joodse denken en geeft een toelichting op de verschillende interpretaties rondom de uitleg van oude geschriften.

Thema avond 3:   Abrahamistische Religies

Datum:                   23 augustus 2022

Spreker 1:               Krijn van der Jagt

Spreker 2:              Ton Donker

Locatie:                  St. Jacobshofje, St. Domusstraat 53, Zierikzee

Inloop:                    vanaf 19.30.

 

Krijn van der Jagt zal tijdens deze avond een beeld schetsen over het Christendom en de Islam. Ton Donkers zal als wetenschapper een toekomstbeeld schetsen over de verdere ontwikkeling van de wereldreligies in onze huidige moderne tijd.

Thema avond 4:   De Verlichting

Datum:                   20 september 2022

Spreker:                 Albert de Vos

Locatie:                  St. Jacobshofje, St. Domusstraat 53, Zierikzee

Inloop:                    vanaf 19.30.

 

Albert de Vos studeerde geschiedenis en sociologie. Hij schetst een beeld van de periode van 'De Verlichting', waarin de mens de rede omarmt en afrekent met dogma's en bijgeloof. Tijdens zijn lezing laat hij zien dat het traditionele geloof een nieuwe ontwikkeling doormaakte en nieuwe vormen ontstonden die werden gevoed vanuit de grote denkers door de eeuwen heen.

Festival van het Opperwezen.jpg

 Festival van de cultus van het Opperwezen door Pierre Antoine De Machy (1794) 

Sociale Club &
Odd Fellows

Over de Sociale Club en de Odd Fellows:

Wilt u meer informatie over de Sociale Club en onze samenwerking met de Odd Fellows?

Dan kunt u contact opnemen via onderstaand contactformulier.

 

U bent welkom de lezingen bij te wonen op onderstaand adres.

Culture Platform

Vintage Music Shop

Jannewekken 19

4301 HH

Zierikzee

The Netherlands

vintagemusicshop@outlook.com

bottom of page